Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19 – AKTUALIZOVANÉ DŇA 26.03.2020 !!!

VÁŽENÍ OBYVATELIA, NIŽŠIE NÁJDETE VŠETKY INFORMÁCIE OHĽADNE MIMORIADNEJ SITUÁCIE PRE ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z DôVODU OCHORENIA COVID-19. STRÁNKU PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME A DOPĹŇAME VŽDY O NOVÉ A DOSTUPNÉ INFORMÁCIE OZNAMUJEME NAŠIM OBYVATEĽOM, ŽE PREDAJŇA COOP JEDNOTA TOPOĽNICA JE V DŇOCH PONDELOK – PIATOK OTVORENÁ V ČASE OD 06:00 hod. do 16:00 hod. V SOBOTU OD 07:00

Oznámenie o začatí územného konania – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania formou verejnej vyhlášky na stavbu: Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal pre stavebníka: DELTA Stone s.r.o., Čierna Voda. v Topoľnici, dňa 11.03.2020 Kajal Prílohy Kajal (410 kB) 11.03.2020

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020

Nižšie sú zverejnené odkazy na webové stránky, kde sú zverejnené výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020: http://www.minv.sk/?nr20-vysledky https://volbysr.sk/sk/data02.html v Topoľnici, dňa 04.03.2020      

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 – oznámenie

Obec Topoľnica, zastúpená starostom obce Zoltánom Szilvásim, oznamuje v súlade s  §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.02.2020 v utorok so začiatkom o 18:00 hodine. Tešíme sa na Vašu účasť  ! pozvánka Prílohy pozvánka (391 kB) 20.02.2020

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Bihari

Obec Topoľnica – ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Topoľnica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v z. n. p. oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky pre adresáta: Miroslav Bihari, rok narodenia 1984. v Topoľnici, dňa 11.02.2020 Oznámenie – Bihari Miroslav Prílohy Oznámenie – Bihari Miroslav