Zber komunálneho odpadu z domácností dňa 19. apríla 2019 – piatok

Vážení obyvatelia, touto cestou Vám oznamujeme, že zber komunálneho odpadu z domácností zo smetných nádob sa v našej obci uskutoční dňa 19. apríla 2019 – v piatok aj napriek tomu, že na tento deň pripadne sviatok – Veľký piatok. Zber komunálneho odpadu sa v zmysle Zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Topoľnica a novým dodávateľom služieb –

Zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom

Obec Topoľnica v zmysle § 9a odsek 1 písmeno c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica číslo 48/OZ-2019 schváleného na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica konaného dňa 08.04.2019 zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Topoľnica priamym predajom. Predmetom zámeru priameho predaja

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, srdečne Vás pozývame na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľnici, ktoré sa uskutoční dňa 08. apríla 2019 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. V prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom zasadnutia. Tešíme sa na Vašu účasť 🙂 pozvánka na OZ Prílohy pozvánka na OZ

Podujatie: Veľká noc v Topoľnici – 13.04.2019

Občianske združenie Krajšia Topoľnica srdečne pozýva našich obyvateľov na kultúrne podujatie pre malých aj veľkých pri príležitosti Veľkej noci, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v Kultúrnom dome v Topoľnici so začiatkom o 14:00 hodine. Na deti čakajú tvorivé dielne, zvieratká v mini ZOO, skákací hrad, pre všetkých je prichystané chutné jedlo a nápoje.

Oznámenie o zápise detí do Základnej školy

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie o zápise detí do Základnej školy v Topoľnici. Zápis detí sa uskutoční dňa 01. apríla 2019 v čase od 08:00 hodiny do 13:00 hodiny. Oznámenie o zápise – ZŠ   Prílohy Oznámenie o zápise – ZŠ (500 kB) 26.03.2019

Výzva na vykonanie deratizácie

Obec Topoľnica zverejňuje Výzvu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante na vykonanie deratizácie – regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 08.04.2019 do 17.05.2019. V Topoľnici, dňa 26.03.2019 výzva na vykonanie deratizácie Prílohy výzva na vykonanie deratizácie (381 kB) 26.03.2019