VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE TOPOĽNICA 2018

Miestna volebná komisia obce Topoľnica uverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Topoľnica zo dňa 10.11.2018. v Topoľnici, 11.11.2018 výsledky volieb Prílohy výsledky volieb (2 MB) 11.11.2018

Správa nezávislého audítora

Obec Topoľnica zverejňuje Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Topoľnica k 31. decembru 2017. v Topoľnici, dňa 06.11.2018 Správa nezávislého audítora Prílohy Správa nezávislého audítora (6 MB) 06.11.2018

Individuálna výročná správa za rok 2017

Obec Topoľnica zverejňuje Individuálnu výročnú správu za rok 2017. Správa bude predmetom najbližšieho rokovania Obecného zastupiteľstva. v Topoľnici, dňa 06.11.2018 Výročná_správa_Topoľnica Prílohy Výročná_správa_Topoľnica (686 kB) 06.11.2018

Lampiónový sprievod

Občianske združenie Krajšia Topoľnica srdečne pozýva obyvateľov na II. lampiónový sprievod a tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia dňa 30.10.2018 v utorok v kultúrnom dome. V prílohe je pripojený program 🙂 OZ Krajšia Topoľnica sa teší na Vašu účasť.

Pozvánka na 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29. októbra 2018 – v pondelok – so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka Prílohy pozvánka (385 kB) 25.10.2018

Návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021. Návrh je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade v Topoľnici písomne alebo ústne do zápisnice. v Topoľnici, dňa 12.10.2018 Programový rozpočet na roky 2019 2020 2021 Prílohy Programový rozpočet na roky 2019 2020 2021 (123