Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Topoľnica

Obec Topoľnica v roku 2019 získala nenávratný finančný príspevok na projekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Topoľnica. V rámci projektu boli na budove Kultúrneho domu v našej obci vymenené okná a dvere, vymenená strešná krytina a zateplená celá budova.   prijímateľ Obec Topoľnica sídlo Topoľnica 13, 925 92 pošta Kajal IČO 00306231 kód projektu 074TT220068 výzva č.

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Obec Topoľnica zverejňuje Výzvu Západoslovenskej distribučnej a.s. vo veci odstránenia stromov a iných porastov zasahujúcich do vedenia elektrických vedení. v Topoľnici, dňa 09.11.2019 Výzva Prílohy Výzva (354 kB) 09.11.2019

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: “IBV Topoľnica, Paľovce Západ 2”

Obec Topoľnica zverejňuje dňom 07.11.2019 verejnou vyhláškou “Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: “IBV Topoľnica, Paľovce Západ 2”, vydané dňa 29.10.2019 Obcou Topoľnica pod číslom OcÚ-175-002/2019-Bi. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica. Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020 – INFORMÁCIE

V súvislosti v voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec zverejňuje nasledovné informácie: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.209 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Spomienková slávnosť – Pamiatka zosnulých dňa 02.11.2019

  P  o  z  v  á  n  k a Obecný úrad v Topoľnici Vás srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa uskutoční dňa 2. novembra 2019 – v sobotu so začiatkom o 14.00 hodine v miestnom cintoríne . Zoltán Szilvási, starosta obce Pamiatka zosnulých Prílohy Pamiatka zosnulých (37 kB) 28.10.2019

Lampiónový sprievod 31.10.2019

Občianske združenie Krajšia Topoľnica srdečne pozýva našich obyvateľov na III. Lampiónový sprievod. Akcia začína 31.10.2019 vo štvrtok o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Topoľnici predstavením Teater komika, kde nám svoje umenie predvedie klaun Adyno, po skončení predstavenia sa uskutoční lampiónový sprievod našou obcou. Lampióny si záujemcovia môžu zakúpiť aj na mieste. V mene OZ