Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvánka na zasadnutie OZ Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 18. septembra 2017 – v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! Prílohy pozvánka na zasadnutie OZ (362 kB)

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.08.2017

prerušenie elektriny Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený list spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.08.2017 v čase od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny. Prerušenie distribúcie elektriny sa týka nasledovných domácností a firiem pod súpisnými číslami domov: od čísla domu 42 – po číslo domu 91 od čísla domu 262 – po

Elektronická adresa na doručovanie oznámení – Voľby TTSK 2017

info – voľby TTSK 2017 V prílohe je pripojené úplné znenie Oznámenia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Elektronická adresa na doručovanie je: topolnica@topolnica.sk Prílohy info – voľby TTSK 2017 (559 kB) 21.08.2017

Výberové konanie – riaditeľ/-ka Materskej školy

výberové konanie Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Materskej školy v Topoľnici podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 dsek 3 zákona č. 552/2003 Z.z.z o výkone prác vo verejnom záujme v

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 -informácie

tájékoztató a választópolgár részére informácia pre voliča Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a

Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie

Ochrana úrody pred požiarmi Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie Vážení obyvatelia, leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Je tu obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä činnosťou fyzických osôb, a to či už vedomým