Pozvánka na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2018 v utorok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného programu. Tešíme sa na Vašu účasť ! pozvánka   Prílohy pozvánka (421 kB) 21.06.2018

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Obec Topoľnica zverejňuje Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018. čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru Prílohy čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru (515 kB) 18.06.2018

Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia písomne alebo osobne do zápisnice na Obecnom úrade v Topoľnici počas stránkových dní a stránkových hodín. v Topoľnici,

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018

Obec Topoľnica zverejňuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Topoľnica na 2. polrok roku 2018 v obci Topoľnica. v Topoľnici, dňa 28.05.2018 Plán kontrolnej činnosti Prílohy Plán kontrolnej činnosti (100 kB) 28.05.2018

Odvolanie času nebezpečenstva požiaru

Obec Topoľnica zverejňuje Oznam o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 17.05.2018. v Topoľnici, dňa 21.05.2018 odvolanie času nebezpečenstva požiaru   Prílohy odvolanie času nebezpečenstva požiaru (311 kB) 21.05.2018

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec Topoľnica zverejňuje vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 10.05.2018 o 10:00 hodine až do odvolania. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Prílohy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (561 kB) 14.05.2018