Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva spolu s programom rokovania. Zasadnutie sa bude konať dňa 16. októbra 2017 v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Srdečne Vás očakávame ! pozvánka Prílohy pozvánka (422 kB) 11.10.2017

Zverejnenie zoznamu kandidátov pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

zoznam kandidátov pre voľba do zastupiteľstva zoznam kandidátov pre voľby predsedu TTSK V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 Obec Topoľnica zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Gabriela Kelecsényiová, zodpovedná za OTZ volieb V

Oznámenie o doručovaní delegačných listín – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

V zmysle § 49 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Do okrskovej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvánka na zasadnutie OZ Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 18. septembra 2017 – v pondelok so začiatkom o 18:00 hodine v obradnej sieni Obecného úradu v Topoľnici. Tešíme sa na Vašu účasť ! Prílohy pozvánka na zasadnutie OZ (362 kB)

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.08.2017

prerušenie elektriny Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený list spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.08.2017 v čase od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny. Prerušenie distribúcie elektriny sa týka nasledovných domácností a firiem pod súpisnými číslami domov: od čísla domu 42 – po číslo domu 91 od čísla domu 262 – po

Elektronická adresa na doručovanie oznámení – Voľby TTSK 2017

info – voľby TTSK 2017 V prílohe je pripojené úplné znenie Oznámenia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Elektronická adresa na doručovanie je: topolnica@topolnica.sk Prílohy info – voľby TTSK 2017 (559 kB) 21.08.2017