Zverejnenie zoznamu kandidátov pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja - Topoľnica

Zverejnenie zoznamu kandidátov pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

0

zoznam kandidátov pre voľba do zastupiteľstva
zoznam kandidátov pre voľby predsedu TTSK

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 Obec Topoľnica zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Gabriela Kelecsényiová, zodpovedná za OTZ volieb
V Topoľnici, dňa 10.10.2017