Zverejnenie kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách prezidenta SR v roku 2019 a informácie - Topoľnica

Zverejnenie kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách prezidenta SR v roku 2019 a informácie

0

Obec Topoľnica v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019“ – zverejňuje zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky.

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

MAILOVÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístku: topolnica@topolnica.sk

v Topoľnici, dňa 21. februára 2019

Gabriela Kelecsényiová

zamestnanec poverený OTZ volieb