ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE V ROKU 2018 - Topoľnica

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE V ROKU 2018

0

Obec Topoľnica uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Katarína Forrová, 62 r., ekonómka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 2. Peter Janek, Mgr., 40 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Emília Jašíková, 37 r., koordinátorka transportu, nezávislá kandidátka
 4. Imrich Kollár, 58 r., operátor logistiky, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 5. Andrej Mészáros, 30 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
 6. Miroslav Szabó, Ing., 51 r., výrobný manažér, nezávislý kandidát
 7. Adrián Varga, Ing., 28 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
 8. Richard Varga, 42 r., elektrotechnik, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

Obec Topoľnica uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Róbert Kollár, 34 r., výrobný operátor, nezávislý kandidát
 2. Zoltán Szilvási, 59 r., starosta obce, nezávislý kandidát
 3. Zoltán Szilvási, PhDr., 55 r., kontrolór, nezávislý kandidát

v Topoľnici, dňa 20.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce