Zmluvy 2014 - Topoľnica

Zmluvy 2014

76/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
75/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
74/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava interaktívna tabuľa a notebook pre Základnú školu 0,00 €
73/2014 Miloš Mičáni, Sereď pracovná zdravotná služba podľa zmluvy
72/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Bratislava dodávka zemného plynu podľa cenníka
71/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
70/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta 15,00 €
69/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
68/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta zamestnávanie občanov v HM 0,00 €
67/2014 Union poisťovňa, a.s. úrazové poistenie – MŠ 30,60 €
66/2014 PD Hrušov dodávka ovocia a ovocných štiav pre ZŠ a MŠ 0,00 €
65/2014 VÚB, a.s. zmluva o bežnom účte podľa podmienok firmy
64/2014 Slovenské centrum obstarávania,o.z. realizácia VO – dodávka zemného plynu podľa cenníka firmy
63/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
62/2014 Obec Topoľnica poskytnutie finančnej dotácie 1500,00 €
61/2014 DEZINKO – Ing. Ján Kohút deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce podľa cenníka firmy
60/2014 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa spracovanie žiadosti o NFP 999,00 €
59/2014 Poľnohospodárske družstvo Hrušov reklamná, propagačná a inzerčná činnosť podľa zmluvy
58/2014 GOLEM TECH, s.r.o. pripojenie na internet podľa cenníka firmy
57/2014 Obec Topoľnica svietidlá 600,00 €
56/2014 Orange Slovensko, a.s. verejné služby mobilnej siete podľa cenníka firmy
55/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
54/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
53/2014 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov podľa zmluvy
52/2014 Union poisťovňa, a.s. poistenie majetku v ZŠ 53,63 €
51/2014 MAS Dudváh poskytnutie NFP 10314,14 €
50/2014 Trnavský samosprávny kraj dotácia na projekt 300,00 €
49/2014 ÚPSVaR Galanta pracovná činnosť pre občanov v HN 0,00 €
48/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
47/2014 Trnavský samosprávny kraj Trnava účelová dotácia na projekt “Spoznávajme minulosť našich predkov” 200,00 €
46/2014 OPEN DOOR, s.r.o. vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie podľa zmluvy
45/2014 Obec Topoľnica nájomná zmluva na pozemok p.č. 554/54 1,00 € / rok
44/2014 Obec Topoľnica odber BRKO zo ŠJ 0,00 €
43/2014 Obec Topoľnica dotácia pre FO Topoľnica 500,00 €
42/2014 Obec Topoľnica poskytnutie dotácie pre RZ pri ZŠ 100,00 €
41/2014 Ústav informácií a prognóz školstva zapožičanie didaktickej techniky 0,00 €
40/2014 Všeobecná úverová banka, a.s. termínovaný úver 3419,26 €
39/2014 Všeobecná úverová banka, a.s. termínovaný úver 17096,31 €
38/2014 Všeobecná úverová banka, a.s. zmluva o bežnom účte podľa zmluvy
37/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
36/2014 Union poisťovňa, a.s. poistenie majetku – Materská škola 62,66 €
35/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
34/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
33/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
32/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
31/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
30/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
29/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
28/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
27/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
26/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
25/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
24/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
23/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
22/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
21/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
20/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
19/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
18/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
17/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
16/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
15/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
14/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
13/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre žiakov MŠ a ZŠ podľa cenníka firmy
12/2014 Všeobecná úverová banka, a.s. kontokorentný úver 10000,00 €
11/2014 Orange Slovensko, a.s. dodatok k zmluve 00226392 podľa zmluvy
10/2014 Orange Slovensko, a.s. dodatok k zmluve A2827685 podľa zmluvy
9/2014 TOPSET Solutions s.r.o. dodatok č. 2 k Zmluve aktualizácia programov 372,00 €
8/2014 Miloš Mičáni, Sereď BOZP 660,00 €
7/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra poskytnutie nenávratného finančného prostriedku 17096,31 €
6/2014 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa zmluvy
5/2014 Obec Topoľnica dotácia pre FO Topoľnica 1300,00 €
4/2014 ZSE Energia, a.s. združená dodávka elektriny podľa zmluvy
3/2014 Liga proti rakovine SR zmluva o spolupráci – Deň narcisov 2014 0,00 €
2/2014 EcoLed Solutions a. s. poskytovanie služby verejného osvetlenia podľa zmluvy
1/2014 Ing. Marián Péteri, audítor poskytovanie audítorských služieb podľa zmluvy