Zmluvy 2012 - Topoľnica

Zmluvy 2012

71 ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a. s. poistenie podľa zmluvy
70 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
69 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
68 Ing. Marián Péteri poskytnutie audítorských služieb podľa zmluvy
67 AEGON životná poisťovňa, a.s. poistenie podľa zmluvy
66 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
65 Obec Topoľnica dodatok k zmluve podľa VZN
64 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
63 Obec Topoľnica poskytnutie dotácie 1000,00 €
62 ZSE Energia, a.s. dodávka elektrickej energie 0,00 €
61 Universal maklérsky dom, a.s. obstarávanie činností v oblasti poistenia 0,00 €
60 RWE Gas, a.s. dodatok k zmluve na dodávku plynu neuvedená
59 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
58 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
57 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
56 Nadácia Pontis grant pre Materskú školu 4346,60 €
55 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
54 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
53 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
52 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
51 M-SILNICE a.s. Rekonštrukcia časti MK Topoľnica 56541,91 €
50 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
49 Obec Topoľnica predaj budovy a pozemku 13500,00 EUR
48 Západoslovenská energetika, a.s. Projekt Rodinný futbal 2500,00 €
47 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
46 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. úhrada za služby podľa zmluvy
45 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
44 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
43 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
42 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
41 Obec Topoľnica poskytovanie služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. podľa VZN
40 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
39 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
38 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
37 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
36 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
35 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
34 Ing. Ján Vlček TOPSET geografický informačný systém WinCITY Cintorín podľa zmluvných podmienok
33 Ing. Ján Vlček TOPSET zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk podľa zmluvných podmienok
32 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
31 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
30 JUDr. Jozef Kapronczai výkon exekučnej činnosti v zmysle vyhlášky č. 288/1995
29 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
28 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
27 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
26 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
25 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
24 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
23 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
22 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
21 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
20 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
19 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
18 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
17 Obec Topoľnica prenájom hrobových miest podľa VZN
16 Obec Topoľnica prenájom hrobového miesta podľa VZN
15 Obec Topoľnica dotácia pre FO 500,00 €
14 Všeobecná úverová banka, a.s. kontokorentný úver 10.000,00 €
13 Union ZP, a.s. elektronická komunikácia 0,00 €
12 Dôvera ZP, a.s. elektronická komunikácia 0,00 €
11 Orange Slovensko, a.s. poskytovanie služieb 0,00 €
10 Bohuš Šesták – Veľkosklad Galanta dodávka potravín pre ŠJ 0,00 €
9 Obec Topoľnica poskytnutie dotácie 1000,00 €
8 Slovenská katolícka charita Potravinová pomoc 0,00 €
7 K & Z Project, s. r. o. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie “Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Topoľnica” 600,00 € bez DPH
A/2403/03/2011 Ing. Ján Vlček TOPSET aktualizácia programov 651,60
5 účastníci zmluvy nájom pozemkov 0,00 eur
4 VÚB, a.s. termínovaný úver 29242,69 EUR
3 VÚB, a.s. termínovaný úver 5848,00
2 účastníci zmluvy výmena pozemkov 0,00 eur
1 YUKO spol. s r. o. Rekonštrukcia Domu smútku Topoľnica 29242,69 € bez DPH, 35091,23 € s DPH