Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - Topoľnica

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

0

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva – Richard Jankuš ECOTEXTIL Štúrovo

predmet zmluvy: zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu: šatstvo, textíli a obuv do zberných nádob v obci Topoľnica

dátum platnosti: 12.10.2016

dátum účinnosti: 17.10.2016

zmluva-o-spolupraci-pri-zbere-pouziteho-satstva