Zmluva o službách - e-dotacie, s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o službách – e-dotacie, s.r.o.

0

Zmluva o službách č. 004/2017 – e-dotacie, s.r.o.

zmluva na vypracovanie projektu a externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu Topoľnica

odmena: 1200,00€

dátum platnosti: 24.01.2017

Zmluva o službách

Prílohy