Zmluva o poskytovaní technickej služby - Topoľnica