Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

0

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie od Trnavského samosprávneho kraja

číslo zmluvy: 2/025/OŠaTK – GA/2016

účelová dotácia vo výške 200,00 € na realizáciu projektu: Spoznávam svoj kraj v zmysle Výzvy TTSK č. 2/2016 “Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016”

dátum platnosti zmluvy: 31.05.2016

dátum zverejnenia zmluvy: 01.06.2016

dátum účinnosti zmluvy: 02.06.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2-025-OŠaTK