Zmluva o zriadení vecného bremena - Topoľnica

Zmluva o zriadení vecného bremena

0

Zmluva o zriadení vecného bremena
predmet zmluvy: vecné bremeno na pozemky vo vlastníctve obce Topoľnica
dátum platnosti zmluvy: 10.06.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 10.06.2020
dátum účinnosti zmluvy:11.06.2020

Zmluva

Prílohy