Zmluva o zbera a zhodnotení odpadu - Fidelity Trade s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o zbera a zhodnotení odpadu – Fidelity Trade s.r.o.

0

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu – Fidelity Trade s.r.o.

zber jedlých olejov a tukov do zberných nádob v obci Topoľnica

dátum platnosti zmluvy: 01.03.2017

dátum doručenia podpísanej zmluvy: 10.03.2017

dátum zverejnenia zmluvy: 10.03.2017

dátum účinnosti zmluvy: 11.03.2017

Zmluva

 

Prílohy