Zmluva o vykonaní stavebných prác - Kőrösi s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o vykonaní stavebných prác – Kőrösi s.r.o.

0

Zmluva o vykonaní stavebných práce – Kőrösi s.r.o.
predmet zmluvy: stavebné práce v miestnom cintoríne – chodník
dátum platnosti zmluvy: 24.09.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 26.09.2018
dátum účinnosti zmluvy:27.09.2018

Zmluva o vykonaní stavebných prác – chodníky v cintoríne