Zmluva o vykonaní stavebných prác - garáž Topoľnica - Topoľnica

Zmluva o vykonaní stavebných prác – garáž Topoľnica

0

Zmluva o vykonaní stavebných prác – Kőrösi s.r.o.
predmet zmluvy: stavebné práce na garáži pri Kultúrnom dome v Topoľnici
dátum platnosti zmluvy: 24.09.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 27.09.2018
dátum účinnosti zmluvy:28.09.2018

Zmluva o vykonaní stavebných prác – garáž