Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - VÚB a.s. - Topoľnica

Zmluva o termínovanom úvere a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke – VÚB a.s.

0

Zmluva o termínovanom úvere č. 1001/2019/UZ a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1471/2019/D – Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Galanta
predmet zmluvy: termínovaný úver
dátum platnosti zmluvy: 25.10.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 28.10.2019
dátum účinnosti zmluvy: 29.10.2019

Zmluva o termínovanom úvere 1001-2019-UZ 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 1471-2019-D