Zmluva o termínovanom úvere 1028/2017/UZ a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 1535/2017/D - Topoľnica

Zmluva o termínovanom úvere 1028/2017/UZ a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 1535/2017/D

0

Zmluva o termínovanom úvere číslo 1028/2017/UZ a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1535/2017/D uzavretá medzi Obec Topoľnica a Všeobecná úverová banka,a. s.

dátum platnosti: 26.10.2017

dátum zverejnenia: 26.10.2017

dátum účinnosti: 27.10.2017

Zmluva o termínovanom úvere 1028-2017-UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 1535-2017-D