Zmluva o spolupráci - Slovenská informačná a marketingová spoločnosť ,a.s. - Topoľnica

Zmluva o spolupráci – Slovenská informačná a marketingová spoločnosť ,a.s.

0

Zmluva o spolupráci – Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
predmet zmluvy: poskytnutie údajov o vlastníkoch v k. ú. Topoľnica

dátum platnosti zmluvy: 12.05.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 13.05.2020
dátum účinnosti zmluvy: 14.05.2020

Zmluva

Prílohy