Zmluva o službách č. 45/2017-EM - Topoľnica

Zmluva o službách č. 45/2017-EM

0

Zmluva o službách č. 45/2017 – EM – e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01  Nitra

predmet zmluvy: vypracovanie ŽoNFP a riadenie projektu: Modernizácia Kultúrneho domu Topoľnica

dátum platnosti: 23.10.2017

dátum zverejnenia: 26.10.2017

dátum účinnosti: 27.10.2017

Zmluva o službách 45-2017-EM

Prílohy