Zmluva o službách 130219/3 - OPEN DOOR s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o službách 130219/3 – OPEN DOOR s.r.o.

0

Zmluva o službách 130219/3 – OPEN DOOR s.r.o.
predmet zmluvy: vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
dátum platnosti zmluvy: 13.02.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 19.02.2019
dátum účinnosti zmluvy:20.02.2019

Zmluva o službách

Prílohy