Zmluva o prenájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o prenájme hrobového miesta

0

Zmluva o prenájme hrobového miesta
predmet zmluvy: prenájom hrobového miesta na 10 rokov
dátum platnosti zmluvy: 24.02.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 25.02.2020
dátum účinnosti zmluvy:26.02.2020

zmluva

Prílohy