Zmluva o poskytovaní verejných služieb a dodatky k zmluve - Slovak Telekom a.s. - Topoľnica

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a dodatky k zmluve – Slovak Telekom a.s.

0

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Dodatky k zmluve – Slovak Telekom a.s.
predmet zmluvy: poskytovanie telekomunikačných služieb
dátum platnosti zmluvy: 29.10.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 29.10.2018
dátum účinnosti zmluvy:30.10.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb