Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S191000483 - FCC Slovensko s.r.o. - Topoľnica

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S191000483 – FCC Slovensko s.r.o.

0

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S191000483 – FCC Slovensko s.r.o.
predmet zmluvy: zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
dátum platnosti zmluvy: 11.04.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 11.04.2019
dátum účinnosti zmluvy:15.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve