Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Marián Péteri - Topoľnica

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Marián Péteri

0

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Marián Péteri audítor
predmet zmluvy: audit účtovnej závierky k 31.12.2018 a overenie výročnej správy za rok 2018
dátum platnosti zmluvy: 21.11.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 25.11.2019
dátum účinnosti zmluvy:26.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb