Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - TTSK - Topoľnica