Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - TTSK - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie – TTSK

0

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie – Trnavský samosprávny kraj
predmet zmluvy: realizácia projektu – Bojujeme s koronavírusom
dátum platnosti zmluvy: 18.06.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 22.06.2020
dátum účinnosti zmluvy:23.06.2020

zmluva

Prílohy