Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - TTSK - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie – TTSK

0

Zmluva č. 035-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie – Trnavský samosprávny kraj
predmet zmluvy: účelová dotácia vo výške 600 € na realizáciu projektu: “Život je pohyb”
dátum platnosti zmluvy: 22.07.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 22.07.2019
dátum účinnosti zmluvy:23.07.2019

Zmluva TTSK

Prílohy