Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie – Trnavský samosprávny kraj

0

Zmluva č. 019-GA-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie – Trnavský samosprávny kraj
predmet zmluvy: dotácia na realizáciu projektu: Zemiakový festival
dátum platnosti zmluvy: 25.06.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 26.06.2019
dátum účinnosti zmluvy:27.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prílohy