Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 043-2-K/2018 - TTSK Trnava - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 043-2-K/2018 – TTSK Trnava

0

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 043-2-K/2018 na projekt “Starí rodičia nás obohacujú” – Trnavský samosprávny kraj
dátum platnosti zmluvy: 09.07.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 10.07.2018
dátum účinnosti zmluvy:11.07.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Prílohy