Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - PPA Bratislava - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – PPA Bratislava

0

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava
predmet zmluvy: poskytnutie NFP v sume 146.191,69 €
dátum platnosti zmluvy: 13.05.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 22.05.2019
dátum účinnosti zmluvy:23.05.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

Prílohy