Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia VW Slovakia - Topoľnica