Zmluva o poskytnutí grantu č. NT17_50 - Nadácia Tesco - Topoľnica