Zmluva o poskytnutí grantu č. 298/18-MA - Nadácia Volkswagen Slovakia - Topoľnica