Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Topoľnica v roku 2019 - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Topoľnica v roku 2019

0

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Topoľnica v roku 2019
predmet zmluvy: poskytnutie dotácie pre OZ Krajšia Topoľnica
dátum platnosti zmluvy: 30.04.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 06.05.2019
dátum účinnosti zmluvy:07.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce