Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019 - Rímskokatolícka cirkev - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019 – Rímskokatolícka cirkev

0

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019 – Rímskokatolícka cirkev
predmet zmluvy: poskytnutie dotácie vo výške 1000,00 €
dátum platnosti zmluvy: 21.02.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 22.02.2019
dátum účinnosti zmluvy:23.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prílohy