Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016 - FO Topoľnica - Topoľnica

Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016 – FO Topoľnica

0

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Topoľnica v roku 2016, číslo zmluvy 1/2016

poskytnutá dotácie pre FO Topoľnica v zmysle zmluvy: 2000,00 €

platnosť zmluvy: 09.02.2016

dátum zverejnenia zmluvy: 12.02.2016

účinnosť zmluvy: 13.02.2016

Zmluva 012016 o poskytnutí dotácie pre FO Topoľnica