Zmluva o nájme nebytových priestorov - Topoľnica

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Základná škola
predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy na účely zverejňovania plagátu
dátum platnosti zmluvy: 14.09.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 17.09.2018
dátum účinnosti zmluvy:18.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov – ZŠ

Prílohy