Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy:  hrobové miesto 41
dátum platnosti zmluvy: 11.05.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 11.05.2020
dátum účinnosti zmluvy:12.05.2020

zmluva

Prílohy