Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: nájom hrobového miesta na 10 rokov
dátum platnosti zmluvy: 09.12.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 20.12.2019
dátum účinnosti zmluvy:21.12.2019

zmluva

Prílohy