Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 153
dátum platnosti zmluvy: 23.09.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 02.10.2019
dátum účinnosti zmluvy:03.10.2019

zmluva

Prílohy