Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240
predmet zmluvy: hrobové miesto 240
dátum platnosti zmluvy: 30.09.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 02.10.2019
dátum účinnosti zmluvy:03.10.2019

zmluva

Prílohy