Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 247
dátum platnosti zmluvy: 04.06.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 05.06.2019
dátum účinnosti zmluvy:06.06.2019

zmluva 2

Prílohy