Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto č. 258
dátum platnosti zmluvy: 14.05.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 04.06.2019
dátum účinnosti zmluvy:05.06.2019

zmluva

Prílohy