Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 39
dátum platnosti zmluvy: 14.05.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 17.05.2019
dátum účinnosti zmluvy:18.05.2019

zmluva

Prílohy