Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 152
dátum platnosti zmluvy: 14.05.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 16.05.2019
dátum účinnosti zmluvy:17.05.2019

zmluva

Prílohy