Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto č. 193
dátum platnosti zmluvy: 26.04.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 30.04.2019
dátum účinnosti zmluvy:01.05.2019

zmluva

Prílohy