Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 24
dátum platnosti zmluvy: 13.03.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 18.03.2019
dátum účinnosti zmluvy:19.03.2019

zmluva

Prílohy