Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta….
predmet zmluvy: hrobové miesto 283
dátum platnosti zmluvy: 11.03.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 12.03.2019
dátum účinnosti zmluvy:13.03.2019

zmluva

Prílohy