Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 135
dátum platnosti zmluvy: 27.02.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 27.02.2019
dátum účinnosti zmluvy:28.02.2019

zmluva 2019-00003

Prílohy