Zmluva o nájme hrobového miesta - Topoľnica

Zmluva o nájme hrobového miesta

0

Zmluva o nájme hrobového miesta
predmet zmluvy: hrobové miesto 11
dátum platnosti zmluvy: 24.01.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 30.01.2019
dátum účinnosti zmluvy:01.02.2019

zmluva

Prílohy